man%20in%20yellow%20shirt%20and%20brown%

ตัดหนังและไขมันหน้าท้อง

Abdominoplasty

ภาวะหนังหน้าท้องหย่อนนั้นพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีนํ้าหนักมาก ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มาก่อน ผู้ที่นํ้าหนักลดลงมากๆ โดยจะพบลักษณะผิวหนังและกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องหย่อนคล้อย ซึ่งอาจพบร่วมกับการมีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องด้วย ต้องให้การวินิจฉัยแยกกับภาวะอ้วนลงพุงเนื่องจากแนวทางการแก้ไขจะแตกต่างกันออกไป

 

ในภาวะหนังหน้าท้องหย่อน การแก้ไขที่เหมาะสมคือการตัดหนังหน้าท้องรวมถึงไขมันส่วนเกินออก และอาจพิจารณาดูดไขมันร่วมด้วย ส่วนในภาวะอ้วนลงพุงจะมีเฉพาะไขมันส่วนเกิน แต่ไม่มีการหย่อนคล้อยของผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ สามารถทำการแก้ไขปัญหาด้วยการดูดไขมันเป็นหลัก


หลังการผ่าตัดหนังและไขมันหน้าท้อง จะใช้เวลาราว 3-6 เดือนเพื่อให้เนื้อเยื่อและผิวหนังเข้าที่ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดควรควบคุมนํ้าหนักและออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง เพื่อจะลดการกลับเป็นซํ้าของภาวะหนังหน้าท้องหย่อนและไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

ผู้ที่หน้าท้องหย่อนคล้อย (อาจมีปัญหาไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้องร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้)

 

รายละเอียดการผ่าตัด

เมื่อทำการดมยาสลบ แพทย์จะทำการลงแผลตามที่วาดไว้ จากนั้นทำการตัดผิวหนังหน้าท้องและไขมันส่วนเกินออก ย้ายตำแหน่งสะดือให้เหมาะสม เย็บกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทำการหยุดเลือด ใส่สายระบายเลือดและทำการเย็บแผลปิด แผลผ่าตัดจะมีลักษณะเป็นแผลตามยาวเหนือหัวหน่าว

 

ในบางรายที่มีไขมันเกินบริเวณหน้าท้องด้านบน เอวทั้งสองข้าง และหลัง อาจพิจารณาทำการดูดไขมันร่วมด้วยได้

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  2. ใส่สายระบายเลือดไว้ 1-2 วันหลังผ่าตัด

  3. หลังจากผ่าตัด 3 วันให้เริ่มใส่ที่รัดหน้าท้องและใส่ต่อเนื่องจนครบ 2 เดือน

  4. ในช่วง 3 วันที่นอนโรงพยาบาล ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องอยู่ในท่านอนหงายงอสะโพกเพื่อลดความตึงบริเวณแผลผ่าตัด หลังจากผ่าตัด 3 วัน เริ่มเดินในท่างอหลังเล็กน้อย และสามารถเดินยืดตัวตามปกติ 14วันหลังผ่าตัด

  5. ตัดไหมหลังผ่าตัด 14 วัน หลังตัดไหมสามารถโดนนํ้าได้

  6. หน้าท้องจะค่อยๆ เข้าที่ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

  7. แผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆจางไปภายใน 1 ปี

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

  • ภาวะนํ้าเหลืองคั่งใต้แผลผ่าตัด พบได้ตั้งแต่หลังจากผ่าตัดใหม่ๆ จนกระทั่งผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์ หากปริมาณนำ้เหลืองไม่มากจะรักษาแบบประคับประคอง หากมีปริมาณมากอาจต้องพิจารณาเจาะระบายออก

  • แผลผ่าตัดแยก ติดเชื้อ อาจพบได้ในกลุ่มผู้ที่มีนํ้าหนักค่อนข้างมาก ในรายที่เป็นมากจะพิจารณาผ่าตัดเย็บซ่อมแซมบาดแผล

  • แผลเป็น ในผู้บางกลุ่มอาจพบแผลเป็นนูนได้ สามารถจะแก้ไขด้วยการฉีดสเตียรอยด์ที่บริเวณแผลเป็นนูน

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

สามารถให้ผลการรักษาที่ดีได้ประมาณ 5-10 ปี แตกต่างกันไปในแต่ละคน