Woman%20in%20Underwear_edited.jpg

ลดขนาดหน้าอก

Breast Reduction

การผ่าตัดลดขนาดหน้าอก มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขเต้านมสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน หรือลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากหน้าอกมีขนาดใหญ่เกินไป เช่น อาการปวดคอหรือปวดหลัง แผลเรื้อรังบริเวณใต้ราวนม ตลอดจนช่วยปรับรูปร่างให้กระชับเพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด

 

ในการลดขนาดหน้าอก โดยทั่วไปมีการลงแผลผ่าตัด 2 แบบได้แก่ 

 1. แผลรูปอมยิ้ม (Vertical/Lollipop) สำหรับหน้าอกที่ใหญ่ไม่มาก-ปานกลาง 

 2. แผลรูปสมอ (Inverted T/Anchor) สำหรับหน้าอกที่ใหญ่มาก

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

 • ผู้ที่มีหน้าอกใหญ่เกินไปจนทำให้เกิดปัญหาตามมา

 • ผู้ที่มีหน้าอกขนาดใหญ่ไม่เท่ากัน

 

รายละเอียดการผ่าตัด

เมื่อทำการดมยาสลบ แพทย์จะทำการลงแผลตามที่วาดไว้ขึ้นกับระดับความใหญ่และหย่อนคล้อย จากนั้นทำการตัดผิวหนังและเนื้อนมออกบางส่วน กำหนดระดับของปานนมและรูปทรงเต้านมใหม่ให้เหมาะสม จากนั้นทำการเย็บแผลปิด ในผู้บางรายอาจต้องได้รับการดูดไขมันหน้าอกร่วมด้วย

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

 1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

 2. ใส่สายระบายเลือดไว้ 1 วัน

 3. ใส่ที่รัดหน้าอกหรือ sport bra ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดและใส่ต่อเนื่องจนครบ 2 เดือน

 4. ตัดไหมหลังจากผ่าตัด 14 วัน หลังตัดไหมสามารถโดนนํ้าได้

 5. หน้าอกจะค่อยๆ เข้าที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน

 6. แผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ จางไปภายใน 1 ปี

 

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

 • มีเลือดออกบริเวณใต้แผลผ่าตัด หากมีปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อหยุดเลือด

 • แผลเป็น ในบางคนอาจพบแผลเป็นนูนได้ สามารถจะแก้ไขด้วยการฉีดสเตียรอยด์ที่บริเวณแผลเป็นนูน

 • หัวนมชา 

 • หัวนมตาย พบได้น้อยมากแต่เป็นภาวะที่รุนแรงต้องรับการดูแลรักษาจากแพทย์ที่ทำการผ่าตัดให้อย่างใกล้ชิด

 • ส่วนน้อยมีปัญหาในการให้นมบุตรหลังผ่าตัด ดังนั้นการผ่าตัดอาจไม่เหมาะในผู้ที่ยังต้องการมีบุตร

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

โดยทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในระยะยาว ไม่ค่อยพบว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นอีก