top of page
Blue%20Eyes_edited.jpg

เปิดหัวตา

Epicanthoplasty

Epicanthoplasty_edited.jpg

ในบางคนอาจมีพังผืดบริเวณห้วตา (Epicanthal fold) หัวตาจึงมีลักษณะเป็นมุมปิด ซึ่งอาจทำให้ตาดูสั้น มุมหัวตาชี้ลงด้านล่าง และระยะระหว่างหัวตาดูกว้าง ในบางรายอาจมีผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นด้วย

 

การผ่าตัดเปิดหัวตาจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ สามารถทำการผ่าตัดเปิดหัวตาเพียงอย่างเดียวหรือทำไปพร้อมกันกับการผ่าตัดตาบน-ตาล่างได้ สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเข้ารับการผ่าตัดคือในบริเวณหัวตาอาจมีความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นจากการผ่าตัดได้มากกว่าบริเวณอื่น อีกทั้งมีโอกาสเกิดเป็นแผลเป็นนูนได้ในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

- ผู้ที่มีพังผืดบริเวณหัวตาทำให้หัวตามีลักษณะเป็นมุมปิด

 

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังทำการวาดรูปและฉีดยาชา แพทย์จะทำการกรีดหนังบริเวณหัวตา โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณรูเปิดของท่อนํ้าตา ทำการผ่าตัดย้ายตำแหน่งหัวตาใหม่  เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วทำการเย็บปิดแผลให้เรียบร้อย

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

  2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  3. ตัดไหมที่ 7 วัน หลังตัดไหมสามารถล้างหน้า&แต่งหน้าได้

  4. พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนาน 3 เดือนหลังผ่าตัด

  5. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

  6. แผลเป็นอาจเห็นได้ในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆจางไปภายใน 1 ปี

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

อาจมีแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจำเป็นต้องดูแลแผลเป็นตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผลเป็นหายเป็นปกติโดยเร็ว

bottom of page