top of page
man%20sitting%20on%20couch_edited.jpg

ศัลยกรรมแก้ไขหูกาง

Prominent Ear

ภาวะหูกาง หมายถึง การที่ใบหูยื่นออกมาด้านข้างมากกว่าปกติ ทำให้หูมีลักษณะใหญ่และบานออก ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม ทำให้ขาดความมั่นใจ การผ่าตัดจะสามารถช่วยแก้ไขหูให้กางน้อยลง ทำมุมที่เหมาะสมกับศีรษะได้

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

- ผู้ที่ต้องการให้ใบหูกางน้อยลง

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชาเสร็จ แพทย์จะทำการกรีดหนังบริเวณหลังใบหู ยาวประมาณ3-4 เซนติเมตร ทำการหักกระดูกอ่อนให้บานน้อยลง จากนั้นจึงทำการเย็บรั้งไว้กับเนื้อเยื่อบริเวณหลังใบหู โดยแผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ด้านหลังใบหู

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้า

  2. ตัดไหม 2 สัปดาห์

  3. พยายามหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับหูประมาณ 1 เดือน

  4. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

พบได้น้อย ในบางรายอาจพบภาวะแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์บริเวณแผลผ่าตัดได้

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

อยู่ได้ตลอดไป

bottom of page