top of page
portrait1.jpg

เกี่ยวกับคุณหมอ
นพ. อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2550

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

 

การทำงาน

  • ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 2558-ปัจจุบัน

  • ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะคลินิกเวชกรรม 2559-ปัจจุบัน

  • แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี  2550-2553

  • แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-2558

 

สมาชิกสมาคมวิชาการ

  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

"ความสวยงามต้องพอดีและปลอดภัย"

แนวคิด

ในปัจจุบันการผ่าตัดเสริมความงามได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไปตามอายุ ความนิยมตามยุคสมัย ตลอดจนความชอบส่วนตัว รูปลักษณ์ภายนอกนี้สามารถทำการแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดทุกคนย่อมอยากให้ผลของการผ่าตัดออกมาดี ตรงตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ดี การผ่าตัดทุกๆอย่างนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผมมีความเชื่อว่าผลการผ่าตัดจะเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

1) พื้นฐานสรีระของตัวผู้เข้ารับการผ่าตัด ควรพูดคุยกับแพทย์ผู้ผ่าตัดให้เข้าใจว่าสิ่งใดสามารถแก้ไขได้-แก้ไขไม่ได้ เมื่อได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วจะได้มีความเข้าใจตรงกันทั้งแพทย์และผู้เข้ารับการผ่าตัด สามารถมองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น หากเราพึงพอใจข้อมูลในส่วนนี้ จึงค่อยตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

 

2) ระดับความซับซ้อนของการผ่าตัด ส่วนใหญ่จะสามารถให้ผลการผ่าตัดได้เป็นที่น่าพึงพอใจกว่าการผ่าตัดที่น้อยและซับซ้อนน้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัดจมูกแบบ open จะสามารถให้รูปทรงและความโด่งได้ดีกว่าการผ่าตัดแบบ close โดยเฉลี่ย, การผ่าตัดดึงหน้าจะสามารถให้ผลการรักษาได้มากและยั่งยืนกว่าการร้อยไหม อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าผู้เข้ารับการผ่าตัดทุกคนจะต้องทำการผ่าตัดจมูกแบบ open หรือดึงหน้า เพราะปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้เลือกทำในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง และสามารถคาดหวังถึงผลลัพธ์/ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ของการผ่าตัดแบบที่เลือกได้

 

3) สไตล์ของแพทย์ ผมเชื่อว่าแพทย์แต่ละท่านมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน มองความสวยในมุมที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น แพทย์บางท่านชอบชั้นตาโต ในขณะที่อีกท่านชอบชั้นตาเล็ก การผ่าตัดโดยแพทย์สองท่านนี้ก็จะให้ผลที่แตกต่างกัน หากได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ที่มีมุมมองเรื่องความสวยงามคล้ายกับเรา การผ่าตัดก็จะให้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่า

4) การผ่าตัดที่มากเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ทำตา ทำจมูก ทำปาก ทำคาง ดึงหน้า ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน หรือการผ่าตัดที่เกินพอดี เช่นผ่าตัดเสริมหน้าอกขนาดใหญ่เกินกว่าฐานหน้าอกของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในความเห็นของผม สิ่งนี้อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ใบหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป อาจดูไม่เป็นธรรมชาติ และอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจพบจากการผ่าตัดได้ แต่หากทำเฉพาะส่วนที่จำเป็น ทำแต่พอดี น่าจะทำให้ใบหน้าและรูปร่างดูสมดุล ดูเป็นธรรมชาติ สวยงาม และเหมาะกับวัยมากกว่า 

 

5) ภาวะแทรกซ้อน การผ่าตัดทุกอย่างนั้น สามารถเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้เสมอ ไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหา แต่หากเกิดแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าคือทั้งแพทย์และผู้เข้ารับการผ่าตัดควรร่วมกันแก้ปัญหา ส่วนตัวผม ทุกอย่างที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดบอกกล่าวว่าไม่พึงพอใจ ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น หากแก้ไขได้ผมจะพยายามแก้ไขให้อย่างสุดความสามารถ แต่หากเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ก็จะแจ้งกับผู้เข้ารับการผ่าตัดตรงๆครับ

bottom of page