ติดต่อเรา


สามารถติดต่อผ่านทางอีเมลคุณหมอ

droumyosplasticsurgery@yahoo.com

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Mekoclinic : 
Tel: 08-1272-0022
Line: @MEKOCLINIC


Samitivej Hospital : 
Tel: 02-022-2222, 02-022-2661
Email: svnhcontact@samitivej.co.th

Bodyline Patient Care (Australia)
 

Website: https://bodylinepatientcare.com
Tel: 1300 811 911 (within Australia) or + 61 7 3041 4125 (international)
Email: team@bodyline.care