top of page
two%2520people's%2520eye%2520close-up%25

ตัดปีกจมูก

Alar Resection

การตัดปีกจมูกนี้จะช่วยแก้ปัญหาในคนที่มีปีกจมูกใหญ่ คือขอบด้านนอกของปีกจมูกกว้างเกินหัวตาออกมา  โดยส่วนใหญ่การตัดปีกจมูกมักจะทำร่วมกับการผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อให้จมูกดูสวยงามได้รูป ส่วนน้อยอาจทำแค่ตัดปีกจมูกอย่างเดียวได้ เพราะปลายจมูกไม่ใหญ่และมีสันจมูกโด่งเรียวอยู่แล้ว จะผ่าตัดแบบไหนถึงดีก็คงต้องให้แพทย์ช่วยประเมินก่อนนะครับ


สำหรับการตัดปีกจมูก วิธีการผ่าตัดแก้ไขจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับว่าปีกจมูกที่ดูใหญ่นั้นเกิดจากปัญหารูจมูกกว้าง เนื้อปีกจมูกหนาหรือมีทั้งสองปัญหาร่วมกัน

  1. ปีกจมูกใหญ่ที่เกิดจากรูจมูกกว้าง จะทำการผ่าตัดแก้ไขโดยลงแผลบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้าง และตัดเอาเนื้อบางส่วนของรูและปีกจมูกออก เพื่อทำให้รูจมูกแคบลง

  2. ปีกจมูกใหญ่ที่เกิดจากเนื้อปีกจมูกหนา จะทำการผ่าตัดแก้ไขโดยลงแผลบริเวณขอบของรูจมูก แล้วตัดเนื้อบริเวณปีกที่หนาให้บางลง

  3. รูจมูกกว้างและเนื้อปีกจมูกหนา จะทำการผ่าตัดแก้ไขโดยลงแผลผ่าตัดตลอดความยาวของปีกและขอบของรูจมูกเพื่อทำให้รูจมูกแคบลง และเนื้อบริเวณปีกจมูกบางลง


การผ่าตัดปีกจมูกเพียงหัตถการเดียว หรือทำร่วมกับ close rhinoplasty มักจะผ่าตัดโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ แต่หากทำร่วมกับ open rhinoplasty มักจะทำภายใต้การดมยาสลบ การผ่าตัดปีกจมูกอย่างเดียวใช้เวลาไม่นาน เป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี การตัดปีกจมูกไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน ในคนที่ปีกจมูกได้สัดส่วน หรือมีรูจมูกที่เล็กอยู่แล้ว การตัดปีกจมูกอาจจะทำให้จมูกดูผิดรูป และมีปัญหาเรื่องการหายใจตามมาได้ 

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

  • ผู้ที่ต้องการให้ปีกจมูกแคบลง  เนื้อปีกจมูกบางลง

  • ผู้ที่มีรูจมูกไม่เท่ากัน อยากแก้ไขให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชาเสร็จ แพทย์จะทำการตัดหนังบริเวณปีกจมูกออก ทำการเย็บคล้องปีกทั้งสองข้างให้เข้ามาใกล้กันในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึงทำการเย็บแผลปิด โดยแผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ภายในจมูกและรอยต่อระหว่างปีกจมูกกับแก้ม

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้า

  2. ตัดไหม 10 วัน

  3. พยายามหลีกเลี่ยงการแคะจมูกหรือสั่งนํ้ามูกแรงๆ การยิ้มกว้าง ตลอดจนการหาว

  4. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3 เดือน

  5. หลังผ่าตัดช่วง 3 เดือนแรก ปีกจมูกจะดูแคบกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย หลังจากนั้นจะค่อยขยายออกจนกระทั่ง 6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

ภาวะรูจมูกไม่เท่ากัน เป็นสิ่งที่พบได้ หากมีความไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด แนะนำว่าให้มาพบแพทย์เพื่อวางแผนผ่าตัดแก้ไข

bottom of page