two%2520people's%2520eye%2520close-up%25

ตัดปีกจมูก

Alar Resection

Alar resection.png

เป็นการผ่าตัดลงแผลบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้าง ร่วมกับการตัดเนื้อบางส่วนของปีกจมูกออก เพื่อทำให้ปีกจมูกแคบลง หรือแก้ไขให้รูจมูกที่มีขนาดไม่เท่ากันให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น อย่างไรก็ดี การตัดปีกจมูกไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน

 

ในคนที่ปีกจมูกได้สัดส่วน หรือมีรูจมูกที่เล็กอยู่แล้ว การตัดปีกจมูกจะทำให้จมูกดูผิดรูป และมีปัญหาเรื่องการหายใจตามมาได้

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

  • ผู้ที่ต้องการให้ปีกจมูกแคบลง

  • ผู้ที่มีรูจมูกไม่เท่ากัน อยากแก้ไขให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชาเสร็จ แพทย์จะทำการตัดหนังบริเวณปีกจมูกออก ทำการเย็บคล้องปีกทั้งสองข้างให้เข้ามาใกล้กันในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึงทำการเย็บแผลปิด โดยแผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ภายในจมูกและรอยต่อระหว่างปีกจมูกกับแก้ม

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้า

  2. ตัดไหม 10 วัน

  3. พยายามหลีกเลี่ยงการแคะจมูกหรือสั่งนํ้ามูกแรงๆ การยิ้มกว้าง ตลอดจนการหาว

  4. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3 เดือน

  5. หลังผ่าตัดช่วง 3 เดือนแรก ปีกจมูกจะดูแคบกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย หลังจากนั้นจะค่อยขยายออกจนกระทั่ง 6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

ภาวะรูจมูกไม่เท่ากัน เป็นสิ่งที่พบได้ หากมีความไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด แนะนำว่าให้มาพบแพทย์เพื่อวางแผนผ่าตัดแก้ไข