top of page
Sexy%20Girl%20posing%20in%20Hotel%20Room

ตัดเนื้อหน้าอก

Breast Amputation

เป็นการผ่าตัดเอาเนื้อหน้าอกออก ร่วมกับการย้ายตำแหน่งของปานนมเพื่อเปลี่ยนรูปร่างของหน้าอกแบบผู้หญิงให้มีลักษณะแบนราบเหมือนผู้ชาย โดยลักษณะแผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณใต้ราวนม หรือเป็นแผลรูปสมอในบางราย ขึ้นกับขนาดของเต้านมก่อนผ่าตัด

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด

 • ผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าอกแบบผู้ชาย

 • ผู้ชายที่มีหน้าอกโตแบบผู้หญิง และต้องการให้หน้าอกแบนราบ

 

รายละเอียดการผ่าตัด

เมื่อทำการดมยาสลบ แพทย์จะทำการลงแผลตามที่วาดไว้ขึ้นกับขนาดของหน้าอก จากนั้นจึงตัดเนื้อนมทั้งหมด และตัดผิวหนังส่วนเกินออกเพื่อทำให้หน้าอกแบนราบ ทำการผ่าตัดย้ายปานนมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สุดท้ายใส่สายระบายเลือดและเย็บปิดแผล

 

ในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายอาจต้องพิจารณาดูดไขมันบริเวณด้านบนและด้านข้างหน้าอกร่วมด้วย 

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

 1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม ยกเว้นแผลปานนมให้ปิดไว้ไม่ต้องทำแผล

 2. ใส่สายระบายเลือดไว้ 1 วัน

 3. ใส่ที่รัดหน้าอกหรือ sport bra ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดและใส่ต่อเนื่องจนครบ 2 เดือน

 4. เปิดแผลปานนมโดยแพทย์หลังผ่าตัด 7 วัน

 5. ตัดไหมหลังจากผ่าตัด 14 วัน หลังตัดไหมสามารถโดนนํ้าได้

 6. หน้าอกจะค่อยๆ เข้าที่ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

 7. แผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ จางไปภายใน 1 ปี

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

 • แผลปานนม ในช่วง  3-4 สัปดาห์แรก  ปานนมที่ย้ายตำแหน่งอาจมีนํ้าเหลือง/ เลือดไหล, แผลแยก หรือปานนมไม่ติดได้ ซึ่งหากเป็นเพียงเล็กน้อยมักหายได้เอง โดยการทำแผล แต่หากเป็นมากอาจต้องพิจารณาผ่าตัดแก้ไข

 • ในระยะยาวอาจพบว่าปานนมมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ตลอดจนมีสีเข้มขึ้น หรืออ่อนลงกว่าปานนมก่อนผ่าตัดได้

 • หัวนมชา ส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้สึกภายหลังการผ่าตัด แต่ในผู้ป่วยบางราย อาจมีความรู้สึกกลับมาได้เล็กน้อย 

 • แผลเป็น ในบางคนอาจพบแผลเป็นนูนได้ สามารถแก้ไขด้วยการฉีดสเตียรอยด์ที่บริเวณแผลเป็นนูน

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

โดยทั่วไปสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในระยะยาว ไม่ค่อยพบว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นอีก

bottom of page