top of page
woman%20wearing%20brown%20swimsuit%20sit

กระชับหน้าอก

Breast Lift

หน้าอกหย่อนคล้อย เกิดได้จากหลายสาเหตุ  อาจเป็นแต่กำเนิด เป็นหลังจากน้ำหนักลดลงมาก หย่อนคล้อยภายหลังมีบุตร หรือหน้าอกหย่อนตามอายุ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ภาวะหน้าอกหย่อนคล้อยสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดกระชับหน้าอก ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีเป้าหมายเพื่อจัดทรงหน้าอกให้กระชับได้สัดส่วน ปรับขนาดและเลื่อนตำแหน่งของปานนมให้เหมาะสม

 

ลักษณะการลงแผลผ่าตัดก็จะแตกต่างกันไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน ขึ้นกับความหย่อนคล้อยว่ามากน้อยเพียงไร โดยสามารถแบ่งลักษณะแผลได้เป็น 3 แบบ คือ 

 • แผลรอบปานนม (Periareolar) เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนไม่มาก

 • แผลรูปอมยิ้ม (Vertical/Lollipop) เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนปานกลาง 

 • แผลรูปสมอ (Inverted T/Anchor) เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนคล้อยมาก

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

ผู้ที่มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย

 

รายละเอียดการผ่าตัด

เมื่อทำการดมยาสลบ แพทย์จะทำการลงแผลตามที่วาดไว้ขึ้นกับระดับความหย่อนคล้อย จากนั้นทำการตัดผิวหนังที่หย่อนคล้อยออก ในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางรายแพทย์อาจพิจารณาตัดเนื้อนมออกบางส่วนด้วย หลังจากนั้นจึงกำหนดระดับของปานนมและรูปทรงเต้านมใหม่ให้เหมาะสม แล้วทำการเย็บแผลปิด

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

 1. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

 2. ใส่ที่รัดหน้าอกหรือ sport bra ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดและใส่ต่อเนื่องจนครบ 2 เดือน

 3. ตัดไหม 7 วัน หลังตัดไหมสามารถโดนนํ้าได้

 4. หน้าอกจะค่อยๆ เข้าที่ภายในระยะเวลา 6 เดือน

 5. แผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆจางไปภายใน 1 ปี

 

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

 • มีเลือดออกบริเวณใต้แผลผ่าตัด หากมีปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพื่อหยุดเลือด

 • แผลเป็น ในบางคนอาจพบแผลเป็นนูนได้ สามารถจะแก้ไขด้วยการฉีดสเตียรอยด์ที่บริเวณแผลเป็นนูน

 • หัวนมชา โดยส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

 • ในผู้รับการผ่าตัดบางรายสามารถพบการกลับเป็นซํ้าได้ (Recurrent Ptosis)

bottom of page