top of page
IMG_3957_edited_edited.jpg

แก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

Eyelid Ptosis Correction

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นแต่กำเนิด กล้ามเนื้อตาเริ่มอ่อนแรงเมื่อมีอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากอุบัติเหตุ และสามารถพบได้ในโรคระบบประสาทที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทหรือสารสื่อประสาท โดยอาจพบเป็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้


เมื่อกล้ามเนื้อบริเวณหนังตาอ่อนแรง จะส่งผลให้หนังตาตก ทัศวิสัยในการเห็นลดลง ขนตามีทิศทางทิ่มไปในตาดำ ใบหน้าไม่สมมาตรเนื่องจากขนาดของดวงตาไม่เท่ากัน ความรุนแรงของอาการมีหลายระดับตั้งแต่หนังตาตกเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงลืมตาไม่ขึ้น การผ่าตัดแก้ไขสามารถทำได้โดยผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อตา ซึ่งจะทำให้ลืมตาได้มากขึ้น โดยการผ่าตัดสามารถทำไปพร้อมกันกับการทำตา 2 ชั้นได้ หากผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

- ผู้ที่มีหนังตาตกจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชา แพทย์จะทำการกรีดหนังบริเวณหนังตาบน ผ่าเข้าไปทีละชั้นจนถึงชั้นของกล้ามเนื้อตา จากนั้นทำการตัดและเย็บซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาให้อยู่ในระดับที่ต้องการ และเย็บชั้นตาใหม่หากผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการทำตา 2 สองชั้นด้วย หลังจากนั้นแพทย์จึงเย็บปิดแผล

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

  2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  3. ตัดไหมที่ 7 วัน หลังตัดไหมสามารถล้างหน้า&แต่งหน้าได้

  4. พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนาน 3 เดือนหลังผ่าตัด

  5. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

ภาวะบวมมักจะใช้เวลานานกว่าการทำตา 2 ชั้นทั่วไป

 

ผลของการผ่าตัด

หนังตาที่ตกหลังจากแก้ไขแล้วอาจไม่ได้เท่ากับข้างที่ปกติ หรือไม่เท่าภาวะปกติในกรณีที่เป็น 2 ข้าง 

bottom of page