4100194562318_edited_edited.jpg

เสริมจมูกแบบ open

Open Rhinoplasty

เป็นการผ่าตัดเปิดแผลที่กว้างและซับซ้อนกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเสริมจมูกแบบ close เพื่อที่จะสามารถเข้าไปจัดโครงสร้างกระดูก รวมถึงกระดูกอ่อนของจมูกใหม่ โดยนิยมใช้วิธีนี้ในรายที่มีเนื้อจมูกน้อยแต่อยากได้ทรงที่ค่อนข้างโด่ง, มี hump ใหญ่มากไม่สามารถตะไบได้หมด, จมูกสั้น, จมูกเบี้ยว/คด,​ ปลายจมูกใหญ่, รูจมูกไม่เท่ากันหรือจมูกงุ้ม, ผู้ที่เคยผ่าตัดแบบ close มาแล้วมีปัญหาปลายจมูกบาง เป็นต้น ซึ่งการผ่าตัดเสริมจมูกแบบ open จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าการผ่าตัดเสริมจมูกแบบ close

 

ในการผ่าตัดนั้นจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดขึ้นกับปัญหาของผู้เข้ารับการผ่าตัด โดยแพทย์อาจพิจารณาเลือกใช้ซิลิโคน กระดูกอ่อนจากบริเวณแกนจมูก (Nasal septum cartilage), หลังหู (Conchal cartilage) หรือซี่โครง (Costal cartilage) มาใช้ร่วมด้วยในการผ่าตัด

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

 • มีเนื้อจมูกน้อยแต่อยากได้ทรงที่ค่อนข้างโด่ง

 • มี hump ใหญ่มากไม่สามารถตะไบได้หมด

 • มีสันจมูกโด่งอยู่แล้ว การเสริมแบบ close ด้วย silicone จะทำให้บริเวณสันจมูกโด่งเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติ

 • จมูกสั้น, จมูกเบี้ยว/คด,​ ปลายจมูกใหญ่, รูจมูกไม่เท่ากัน, จมูกงุ้มต้องการให้จมูกโด่งขึ้น

 • เคยผ่าตัดแบบ close มาแล้วมีปัญหาปลายจมูกบาง

รายละเอียดการผ่าตัด

เมื่อทำการดมยาสลบเรียบร้อย แพทย์จะทำการกรีดเปิดจมูก หลังจากนั้นจะทำการผ่าตัดแก้ไขตามปัญหาของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

 1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

 2. ใส่เฝือกจมูก 3 วัน 

 3. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนน้ำ

 4. แผลภายในจมูกไม่ต้องตัดไหม เริ่มล้างหน้า/ให้แผลโดนนํ้าได้หลังจากผ่าตัดเสริมจมูก 7 วัน (ไหมจะหลุดออกมาเองหลังผ่านไป 1-2 เดือน)

 5. แผลที่แกนจมูกตัดไหมที่ 1 สัปดาห์ ส่วนแผลที่หลังหูและซี่โครงตัดไหมที่ 2 สัปดาห์ หลังจากตัดไหมแผลสามารถโดนน้ำได้

 6. หลีกเลี่ยงการแคะจมูกและการสั่งนํ้ามูกแรงๆ

 7. นอนศีรษะตรงและหลีกเลี่ยงการใส่แว่น 1 เดือน

 8. รอยชํ้าจะค่อยๆหายไปภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ส่วนอาการบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

แตกต่างกันขึ้นกับรายละเอียดของการผ่าตัด

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

ส่วนใหญ่อยู่ได้ตลอดไป