top of page
closeup%2520photo%2520of%2520woman%2520w

แก้จมูก

Revision Rhinoplasty

หากเคยผ่าตัดเสริมจมูกมาแล้วแต่ต้องการแก้ไขไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมินอย่างละเอียด เนื่องจากวิธีการผ่าตัดที่ใช้มีความแตกต่างกันไปตามแต่ปัญหาของแต่ละคน โดยปัญหาที่พบได้บ่อยและวิธีการแก้ไขคร่าวๆ  มีดังนี้


1. จมูกเอียง สามารถผ่าตัดแก้จมูกแบบ close หรือ open ก็ได้ โดยการทำโพรงขึ้นมาใหม่ให้ตรง ทั้งนี้การผ่าตัดจมูกแบบ close อาจจะต้องมีการช่วยจัดทรงซิลิโคนหลังผ่าตัดโดยแพทย์และผู้เข้ารับการผ่าตัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน จนกว่าโพรงจะกระชับกับซิลิโคนอันใหม่ที่ใส่ ตลอดจนมีโอกาสที่จะกลับมาเอียงได้มากกว่าการผ่าตัดแบบ open


2. ปลายจมูกบาง มักจะเกิดจากการที่ใส่ซิลิโคนสูงหรือใหญ่เกินไป การแก้ไขสามารถทำได้ทั้งแบบ close หรือ open โดยมีหลักการคือ ควรจะต้องลดความสูงของซิลิโคนลงร่วมกับการเติมเนื้อเยื่อของคนไข้เอง อาทิ กระดูกอ่อนหลังหู, เนื้อเยื่อก้นกบ, เนื้อเยื่อบริเวณท้อง เพื่อให้ผิวหนังบริเวณปลายจมูกมีความหนาขึ้น หรือ เลือกทำแบบ open ซึ่งจะจำกัดการใช้ซิลิโคนอยู่เฉพาะบริเวณสันจมูก ส่วนบริเวณปลายจมูกที่บางจะใช้กระดูกอ่อนของผู้เข้ารับการผ่าตัดมาขึ้นรูปใหม่แทน ซี่งการผ่าตัดแก้ไขแบบ open นั้นจะสามารถทำให้จมูกดูโด่งกว่าการผ่าตัดแบบ close โดยเฉลี่ย


3. เปลี่ยนทรงจมูก เช่น สันโด่งและดูแข็งเกินไป, ปลายจมูกสั้น/ไม่โด่ง, ปลายจมูกงุ้ม, ซิลิโคนที่เสริมนูนขึ้นมาเป็น hump ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถผ่าตัดแก้ไขได้จากการผ่าตัดแก้จมูกแบบ close หรือ open โดยวิธีการผ่าตัดจะขึ้นกับทรงจมูกใหม่ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ  ยกตัวอย่างเช่น ปลายจมูกสั้นไม่โด่งเมื่อแพทย์ประเมินแล้วพบว่าเนื้อจมูกเพียงพอก็สามารถทำการผ่าตัดแบบ close ได้ กลับกันหากเนื้อจมูกไม่มากแต่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการให้ปลายจมูกโด่งมาก อาจจำเป็นต้องพิจารณาทำการผ่าตัดแบบ open แทน


4. เห็นขอบซิลิโคนที่เสริมเป็นแท่งชัดหรือคลำได้เป็นตะปุ่มตะปํ่า ภาวะนี้เกิดจากการที่พังผืดที่หุ้มซิลิโคนหดรั้ง (Capsular contracture) และ/หรือมีแคลเซียมมาเกาะรอบบริเวณพังผืดที่หุ้มซิลิโคน (Calcified capsule) มักพบหลังจากผ่าตัดเสริมจมูกนานหลายปี การผ่าตัดแก้ไขทำได้โดยการเอาพังผืดเดิมออก และทำโพรงใหม่ สามารถทำได้ทั้งแบบ close และ open


5. จมูกผิดรูป มักเกิดจากการที่มีการอักเสบติดเชื้อหลังผ่าตัด, มีการทะลุของซิลิโคนออกมานอกผิวหนัง ตลอดจนมีการผ่าตัดหลายครั้ง การผ่าตัดแก้ไขมักเป็นแบบ open อย่างไรก็ดี ปัญหาบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้ การผ่าตัดเพิ่มอาจจะทำให้ภาวะผิดรูปแย่ลง

รายละเอียดการผ่าตัด

ทำการถอดซิลิโคนเดิมออก จากนั้นทำการผ่าตัดตามวิธี close หรือ open ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

  2. ใส่เฝือกจมูก 3 วัน

  3. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้า

  4. แผลภายในจมูกไม่ต้องตัดไหม เริ่มล้างหน้า/ให้แผลโดนนํ้าได้หลังจากผ่าตัดเสริมจมูก 7 วัน (ไหมจะหลุดออกมาเองหลังผ่านไป 1-2 เดือน)

  5. แผลที่แกนจมูกตัดไหมที่ 1 สัปดาห์ ส่วนแผลที่ก้นกบ หลังหู และซี่โครงตัดไหมที่ 2 สัปดาห์ หลังจากตัดไหมแผลสามารถโดนน้ำได้

  6. หลีกเลี่ยงการแคะจมูกและการสั่งนํ้ามูกแรงๆ

  7. นอนศีรษะตรงและหลีกเลี่ยงการใส่แว่น 1 เดือน

  8. รอยชํ้าจะค่อยๆหายไปภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ ส่วนอาการบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

แตกต่างกันขึ้นกับรายละเอียดของการผ่าตัด

bottom of page