Decided%252520to%252520spend%252520good%

ตกแต่งแผลเป็น

Scar Revision

การผ่าตัดตกแต่งแผลเป็น เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาแผลเป็นที่เห็นได้เด่นชัด เช่นในบริเวณใบหน้า มือ หรือมีแผลเป็นบริเวณข้อต่อต่างๆ ซึ่งทำให้จำกัดการเคลื่อนไหว การผ่าตัดตกแต่งแผลเป็นจะช่วยให้เห็นแผลเป็นชัดน้อยลง การเคลื่อนไหวที่ข้อต่อดีขึ้น ตลอดจนลดอาการปวดและคันในผู้เข้ารับการผ่าตัดบางราย


เทคนิคการผ่าตัดมีตั้งแต่การตัดเย็บธรรมดา, การวางหนัง (Skin graft) ไปจนถึงการย้ายผิวหนังข้างเคียงมาปิด (Local flap) ขึ้นกับขนาดและตำแหน่งของแผลเป็น สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนผ่าตัดคือ หลังผ่าตัดจะยังคงมีแผลที่เห็นได้ชัดอยู่ โดยแผลใหม่นี้จะค่อยๆ เล็กและจางลงเรื่อยๆ ใน 1-1.5 ปี หลังจากนั้นรอยแผลใหม่จะเริ่มคงที่

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

ผู้ที่มีแผลเป็นจากอุบัติเหตุ จากการผ่าตัด หรือมีแผลเป็นนูน/คีลอยด์

 

รายละเอียดการผ่าตัด

แตกต่างกันตามแต่ลักษณะแผลเป็นของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นในบริเวณที่ผ่าตัด ช่วง 3 วันแรกหลังผ่าตัด

  2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  3. ตัดไหม 7 วันหลังผ่าตัด หลังตัดไหมสามารถโดนนํ้าได้

  4. พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนาน 3 เดือนหลังผ่าตัด

  5. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

  6. แผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ จางไปภายใน 1 ปี

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

พบได้ค่อนข้างน้อย