women's%20face%20close-up%20photography_

ยกมุมปาก

Smile Lip

Smile%20lip_edited.jpg

การผ่าตัดยกมุมปาก นิยมทำในผู้ที่มุมปากตกจนทำให้ใบหน้าดูบึ้งตึงตลอดเวลา การผ่าตัดจะใช้วิธีเปิดแผลขนาดเล็กบริเวณมุมปากทั้งสองข้าง ทำการปรับแต่งกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ดึงรั้งมุมปากเพื่อทำการยกมุมปากขึ้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือหลังผ่าตัดจะมีแผลขนาดเล็กที่มุมปากทั้งสองข้าง ซึ่งจะค่อยๆ หายในเวลาประมาณ 6-12 เดือน สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหามุมปากตก การผ่าตัดยกมุมปากอาจทำให้มุมปากดูยกมากเกินไปและดูไม่ธรรมชาติได้

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

  • ผู้ที่มีมุมปากตก 

  • ผู้ที่มีปากทรงควํ่า

 

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชาเสร็จ แพทย์จะทำการกรีดหนังบริเวณมุมปากตามรอยที่วาดไว้ ทำการย้ายกล้ามเนื้อเพื่อทำให้มุมปากยกในทิศทางที่ต้องการ หยุดเลือดให้สนิท จากนั้นทำการเย็บปิดแผล

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

  2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน พยายามไม่ให้แผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  3. ตัดไหมที่ 7 วัน หลังตัดไหมสามารถล้างหน้าและแต่งหน้าได้

  4. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3 เดือน 

  5. แผลผ่าตัดอาจเห็นได้ในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆจางไปภายใน 1 ปี

  6. มุมปากจะยกได้มากหรือน้อยขึ้นกับลักษณะปากของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

แผลที่มุมปาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการหาย สุดท้ายอาจมีรอยแผลเป็นเล็กๆ หลงเหลืออยู่

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

อยู่ได้ตลอดไป แต่หากมีการหย่อนคล้อยจากแก้มตามอายุ อาจทำให้มุมปากดูตกลงได้