top of page
Eyes and Brows

การผ่าตัดแก้ไขหนังตาหย่อนโดยการลงแผลใต้คิ้ว

Sub-brow Lift

sub-brow lift_edited.jpg

Sub-brow Lift คือการลงแผลใต้ต่อคิ้ว มีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดหนังตาบนส่วนที่หย่อนคล้อยออก (โดยเฉพาะบริเวณหางตา) เพื่อทำให้บริเวณรอบดวงตาดูกระชับและตึงขึ้น หางตาดูยกขึ้นเล็กน้อย โดยแผลเป็นจากการผ่าตัดจะซ่อนอยู่ใต้ต่อคิ้ว มองเห็นยาก เป็นการผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ และใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน อย่างไรก็ดี การผ่าตัดนี้จะเหมาะกับคนไข้เพียงบางกลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่มีภาวะตามเงื่อนไขเหล่านี้
ต้องไม่มีภาวะคิ้วตก เนื่องจากการผ่าตัดวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขคิ้วที่ตกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

  1. ควรมีชั้นตาอยู่แล้ว

  2. มีระยะห่างระหว่างคิ้วกับขนตาพอสมควร เพราะการตัดผิวหนังใต้คิ้วออกมักทำให้คิ้วกับขนตาเข้ามาใกล้กันมากขึ้น

  3. หนังตาหย่อนไม่มาก หากหนังตาหย่อนมาก การผ่าตัดลงแผลบริเวณหนังตาจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถตัดผิวหนังส่วนเกินออกได้มากกว่า

  4. เคยผ่าตัดด้วยวิธีลงแผลที่หนังตา (Upper Blepharoplasty) มาแล้ว แต่ยังหนังตายังดูหย่อนอยู่

  5. เป็นคนที่เขียนคิ้วหรือตั้งใจจะเขียนคิ้วในอนาคต เนื่องจากการเขียนคิ้วจะสามารถช่วยกลบรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดได้

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด

​ผู้ที่มีภาวะหนังตาบนหย่อนคล้อย ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
 

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชา แพทย์จะทำการตัดหนังบริเวณใต้ต่อคิ้วออกไป ขนาดของผิวหนังที่ตัดออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับว่ามีหนังให้ตัดมากหรือน้อย ร่วมกับความสามารถในการยืดของผิวหนัง หลังจากที่ตัดผิวหนังออกไปแล้ว แพทย์จะทำการหยุดเลือดด้วยเครื่องจี้ ระหว่างการผ่าตัดแพทย์จะให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดลืมตาเป็นระยะเพื่อเช็คว่าชั้นตาทั้งสองข้างมีขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจะทำการเย็บแผล โดยแผลที่เย็บจะซ่อนอยู่บริเวณขอบล่างของคิ้ว

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

  1. ประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัดในช่วง 3 วันแรก

  2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

  3. ตัดไหมเมื่อครบ 7 วันหลังการผ่าตัด หลังตัดไหมสามารถล้างหน้าและแต่งหน้าได้

  4. พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนาน 3 เดือนหลังผ่าตัด

  5. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

พบได้ค่อนข้างน้อย อาจพบเลือดซึมที่แผลผ่าตัดหรือมีเลือดออกใต้แผลผ่าตัด ซึ่งมักจะหยุดได้เองและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม ส่วนแผลเป็นบริเวณขอบล่างของคิ้วเป็นสิ่งที่สามารถพบได้ โดยส่วนมากแผลอาจเห็นได้ชัดในช่วง 3 เดือนแรก จากนั้นแผลจะค่อยๆ เล็กและจางลงภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน

การผ่าตัด Sub-brow Lift จะสามารถให้ผลการรักษาที่ดีได้ยาวนานหลายปี หากเลือกการรักษาให้เหมาะกับคนไข้

bottom of page