top of page
That%2525E2%252580%252599s%252520the%252

ตาบน

Upper Blepharoplasty

Upper blepharoplasty.jpg

การผ่าตัดทำตา 2 ชั้นนั้น ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถแบ่งได้เป็น 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อายุน้อยซึ่งไม่มีภาวะหนังตาหย่อน กับกลุ่มที่อายุมากขึ้นจนมีภาวะหนังตาหย่อนร่วมด้วย


ในกลุ่มที่ไม่ได้มีภาวะหนังตาหย่อน แต่ต้องการผ่าตัดทำตาให้เป็นตาสองชั้นที่คมชัด หรือมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ต้องการให้ชั้นตามีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดกรีดหนังตา (มีทั้งแบบสั้นและยาว) อาจมีการตัดหนังตาออกด้วยเล็กน้อย ส่วนไขมันตาจะถูกตัดออกหรือตกแต่งไปพร้อมกับหนังตา โดยหวังผลให้ดวงตาดูโตขึ้น มีชั้นตาที่คมชัดในขนาดที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ 
 

สำหรับกลุ่มที่มีหนังตาหย่อนนั้น อาจต้องประเมินว่ามีภาวะคิ้วตกที่ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขร่วมด้วยหรือไม่ หากไม่มี การผ่าตัดตา 2 ชั้นจะเน้นไปที่การตัดหนังส่วนเกินออก จัดการไขมันตา และทำการเย็บชั้นตาใหม่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด และในผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตามอายุ การผ่าตัดยังช่วยแก้ภาวะดังกล่าวให้ดีขึ้นได้ด้วย

ผู้ที่เหมาะกับการผ่าตัด 

 • ผู้ที่มีตาชั้นเดียว ต้องการทำตา 2 ชั้น 

 • ผู้ที่มีตาสองชั้นหลบใน, ชั้นตาไม่เท่ากัน, ชั้นตาไม่คมหรือมีหลายชั้น ต้องการได้ชั้นตาขนาดที่ต้องการและเท่ากันทั้งสองข้าง

 • หนังตาตกหรือหย่อนคล้อย ทำให้ใบหน้าดูเศร้าและเหนื่อยล้า

 • ตาดูโหล ทั้งนี้หากว่าตาโหลมาก อาจพิจารณาเติมไขมันรอบดวงตาร่วมด้วย

 • ตาดูโปนจากไขมันในเบ้าตามากเกินไป

 • ผู้ที่เคยผ่าตัดตา 2 ชั้นมาก่อนแต่ต้องการแก้ไข

 

รายละเอียดการผ่าตัด

หลังฉีดยาชา แพทย์จะทำการตัดหนังบริเวณหนังตาบนส่วนเกินออกไป จากนั้นแพทย์จะปรับแก้ไขปริมาณไขมันเบ้าตาขึ้นกับว่าไขมันเกินหรือขาด หลังจากขั้นตอนนี้แพทย์จะทำการเย็บชั้นตาใหม่ โดยระหว่างการผ่าตัดแพทย์จะให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดลืมตาเป็นระยะเพื่อกำหนดขนาดของชั้นตาใหม่ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้าง แพทย์จะใช้จี้ไฟฟ้าเพื่อหยุดเลือดตลอดการผ่าตัด เนื่องจากบริเวณเปลือกตาเป็นตำแหน่งที่มีหลอดเลือดมาก เมื่อเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วแพทย์จึงทำการเย็บปิดแผล 

 

การดูแลรักษาหลังผ่าตัด

 1. ประคบเย็นในช่วง 3 วันแรกบริเวณที่ผ่าตัด

 2. เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวัน ห้ามแผลโดนนํ้าจนถึงวันตัดไหม

 3. ตัดไหมที่ 7 วัน หลังตัดไหมสามารถล้างหน้า&แต่งหน้าได้

 4. พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดนาน 3 เดือนหลังผ่าตัด

 5. ภาวะบวมจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 3-6 เดือน

 

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้

 • พบได้ค่อนข้างน้อย อาจพบเลือดซึมที่แผลผ่าตัดหรือมีเลือดออกใต้แผลผ่าตัด ซึ่งมักจะหยุดได้เองและไม่ต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม

 • อาจมีภาวะตาบวม (chemosis) ซึ่งมักค่อยๆ ดีขึ้น ยุบบวมลง โดยระหว่างรอให้อาการดีขึ้น ควรหยอดนํ้าตาเทียมและรักษาความสะอาดของดวงตาอย่างสม่ำเสมอ

 • สำหรับภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่อาจพบได้น้อยมาก แต่ต้องให้ความสำคัญและรีบมาพบแพทย์ คือ กรณีที่มีเลือดออกในเบ้าตา(Retrobulbar hemorrhage) โดยผู้จะมีอาการปวดเบ้าตามาก, การมองเห็นลดลง, บริเวณแผลผ่าตัดบวมมาก ผู้ที่มีภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดระบายเลือดที่คั่งออกไม่ให้กดเบียดดวงตาและเส้นประสาทตา

 

ผลของการผ่าตัดจะอยู่ได้นานเเค่ไหน  

สำหรับการผ่าตัดทำตาสองชั้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อย ตาสองชั้นจะคงอยู่ได้ยาวนานหลายสิบปี แต่ในกลุ่มที่อายุมากขึ้นมีหนังตาหย่อนคล้อยร่วมด้วยโดยส่วนใหญ่การผ่าตัดจะสามารถให้ผลการรักษาที่ดีในช่วงเวลาประมาณ 5-10 ปี หลังจากนั้นอาจพบภาวะหย่อนคล้อยมากขึ้นกับอายุ ลักษณะของผิวหนัง และวิถีชีวิตของแต่ละคน นอกจากนั้นพบว่าภาวะคิ้วตกที่อาจพบร่วมด้วยทำให้หนังตาหย่อน/ตกกลับเป็นซํ้าเร็วขึ้น

bottom of page